Szivárvány Óvoda, Nyírderzs

Óvodapedagógusok: Kaplonyi Józsefné

 

Kép  Nagy Istvánné

Dajka néni: Andrikóné Zichar Mariann

Óvodánk a falu gyöngyszeme, egyetlen nevelési-oktatási intézménye. Egy csoporttal működik. A fenntartó a helyi Önkormányzat mindent megtesz, hogy az óvodás gyermekek korszerűen felszerelt óvodába járjanak. Polgármesterünk 2014. nyarán pályázat segítségével felújítatta az óvodát: szigetelték a külső vakolatot, nyílászárókat cseréltek és tornaszobát alakítottak ki.

Rózsás virágoskertünk, veteményeskertünk az otthonosság érzését sugallja az úton elhaladóknak.

A játszó udvar tágas. Napirendünkben kiemelten kezeljük a szabadban való

mozgást. Udvarunk az egész év folyamán lehetőséget ad a tiszta, jó levegőn való tartózkodásra.

Kép

Belső helyiségeink tágasak, világosak, esztétikusak, a gyermekek biztonságát, kényelmét szolgálják. A gyermekek színes játéktevékenységéhez és harmonikus fejlesztéséhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Gazdagon használjuk a természetes anyagokat. A belső díszítés jelzi az évszakok változásait, a hagyományos ünnepek megtartását.

Pedagógiai programunk a Környezettudatos nevelésen alapszik. Nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos, környezetszerető magatartás, szemléletmód, az egészséges életmód szokásainak alakítására. A falu kifogyhatatlan tapasztalatszerzési lehetősé

get biztosít az ide járó gyermekeknek, alkalmat ad az évszakok változásainak megfigyelésére.

Óvodánk erőssége a meghitt, családias légkör, melyet az alacsony létszám, a hagyományok ápolása, a helyi sajátosságo

k biztosítanak.

A faluban ritkán adódik kulturális program, ezért óvodánk hagyományai között szerepel a farsang és az évzáró megrendezése a falu Kultúrházában. A gyerekek többségében benne rejlik a szereplési vágy. Az előadásra szánt anyagot, projektmódszerrel és a pedagógiai programunkban alkalmazott irodalmi, zenei és mozgásanyaggal teszünk érdekessé a gyerekek számára.

(Készülődés során megfigyelhető, hogy melyik gyermek milyen tanulékony, mennyire fejlett a figyelme. Szereplés közben térbeli tájékozottságukkal is szembesülnek. Járások, vonulások különböző formában való gyakorlása – körbe, hullámvonalban, előre-hátra, jobbra-balra, segíti a térbeli viszonyok felfedezését, és olyan jártasságra tesznek szert, amit egyébként kevésbé tudnának. A gyakorlásokat igyekszünk vidám hangulatban eltölteni, hogy a gyerekeknek ne kényszer legyen, hanem vidám készülődés. Közben fejlődik figyelmük, fegyelmük, kitartásuk, türelmük, szociális érzékük, ritmusérzékük, és még nagyon sok minden.)

Célunk, hogy az életkori sajátosságokat és az egyéni érési ütemet figyelembe véve minden gyermeket a képességeihez mérten az optimális szintre juttassuk. Az óvodáskor végére rendelkezzenek a tanulási képességhez szükséges pszichikus funkciókkal.

A gyermekek nevelésében partnernek tekintjük a szülőket. Segítségükkel bonyolítjuk le a rendezvényeket

. Játszódélutánokat és kézműves műhelyt szervezünk számukra.

Az óvoda dolgozói törekednek a megújulásra, folyamatos önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel igyekszünk szakmai ismeretünket bővíteni. Nagy lehetőség, hogy Nyírbátor város óvodáihoz tartozhatunk. Így nem érezzük magunkat egyedül a törvényi és társadalmi változások labirintusában.