Százszorszép Óvoda

Kép

Cím: 4300 Nyírbátor, József A. Utca 17.

   Óvodánk 2009. júniusában került átadásra. A helyi igényekhez igazodva egy uniós pályázat segítségével 4 csoportos óvodává alakították át. Így egy korszerű, minden igényt kielégítő épületet vehettünk át.

  A bővülő gyereklétszám miatt, jelenleg a tornaterem is csoportszobává lett átalakítva, így ma már 4 csoporttal működünk.

  Az óvoda a város olyan részén helyezkedik el, ahol jelentős a roma lakosság száma. Ezért a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya folyamatosan 80% fölött van. Fontos szempont, hogy hatékonyan tudjunk együttműködni a szülőkkel a gyermekek érdekeit szem előtt tartva. Ezért nyílt napokat szervezünk, ahol a szülők betekintést nyerhetnek az óvodai életbe. Megismerhetik az egyes csoportok szokásait, figyelemmel kísérhetik gyermekük egész napos tevékenységét, és be is kapcsolódhatnak abba. Ez a szülő gyerek közti kapcsolatok erősítésére is kiválóan alkalmas.

   Nevelési programunkban kiemelt szerepet kap a környezettudatos nevelés, mi a személyes megtapasztaláson alapul. Ezért olyan programokat, és tevékenységeket szervezünk, ahol a gyerekek közel kerülhetnek az őket körülvevő környezethet, mindennapi élethez. Ezen fontosnak tartjuk, az egészséges életmód megalapozását. Ezek megvalósítását szolgálják kiemelt programjaink. Ide tartozik az év során megrendezésre kerülő autómentes nap, környezeti hét, Föld napja. Az egészséges életmódra való felhívásként a védőnő a fogorvos is szemléltető bemutatót tart a gyerekeknek játékos formában, a szülőknek felvilágosító jelleggel.

   A hagyományok ápolást tekintve a csoporton belül a születés és névnapokat tartjuk meg. Megemlékezünk az ünnepekről. Karácsony, Farsang, Húsvét nyílt nap keretén belül. Valamit a nemzeti ünnepekre is ráhangoljuk a gyereket.

  A városi rendezvényekből is aktívan kivesszük a részünket. A hagyományos szüreti felvonuláson, a mese és versmondó versenyeken részt veszünk. Az ügyes kezű gyerekek munkáit a kézműves jellegű pályázatokra nevezzük be. Ezekről a versenyekről sosem távozunk üres kézzel, mindi valamilyen díjazásban részesülünk.

A művelődési központ és az iskolák által szervezett programokon is aktív résztvevők vagyunk, melyek igen hangulatosak a gyerekek számára.

Az óvodán belüli életről:

   A tevékenységeket a környezeti nevelésre építjük. A séták alkalmával megfigyelhetik az időjárás változásit. Nyomon követhetik, hogy a környező kiskertek hogyan változnak meg az emberi kéz munkája által. Ellátogatunk a közeli kisboltba, a pékségbe, a vasútállomásra. Busszal bemegyünk a városba. Így ők is átélhetik az utazás, a vásárlás élményét. Megfigyelhetik, hogyan készül a pékáru a pékségbe. Gyakorolhatják az együttélés szabályait az utazások alkalmával. Mindezek által bővül az elsajátított ismeretanyag.

  A tágas udvar nemcsak a szabad mozgásra ad lehetőséget, hanem a hóval, homokkal, vízzel való kísérletezésre is. A saját zöldség és növény kertünket együtt tudjuk gondozni a gyerekek nagy örömére. Az uniós előírásoknak is megfelelő udvari eszközök pedig hozzájárulnak a mozgásigény kielégítésére. A szabad levegőn végezhető játékok, versenyek, közös torna levezetésére.

   A csoportok eszközei rengeteg lehetősséget adnak a szabad, illetve fejlesztő jellegű játékokra. A gyerekek kedvelik a meséket, ezért mese, illetve báb sarkok vannak kialakítva a csoportokon belül. A fiúk építési és autózási vágyaikat a nagy építő szőnyegen elégíthetik ki. Itt is változatos építő játékokat és járműveket biztosítunk. Közkedvelt még a babaszoba, itt főzhetnek, megvendégelhetik egymást, gyakorolhatják az otthon látott szerepeket.                                                 

   Az együtt tapasztalt élményekre építve pedig orvosos, boltos, fodrászos játékot is játszhatnak. Változatos társas és mozgásos játékra is lehetőség van, ahol a különböző gyerekdalok kapnak fontos szerepet. Kreativitásukat változatos kézműves technikákkal bontakoztathatják ki. A sok eszköz, és a személyes élmények hatására igen változatos, és ötletes játékok szoktak kialakulni, a gyerekek kezdeményezése által.

  A szülők gyermekük fejlődését nem csak a nyíltnapok alkalmával kísérhetik figyelemmel, hanem lehetőséget biztosítunk a személyes konzultációra az óvónőkkel, a pedagógiai szakszolgálat dolgozóival és a gyermekvédelmi felelőssel is. Így a szülők bármilyen jellegű problémával felkereshetik az óvoda dolgozóit, segítséget tudunk nyújtani a problémák megoldásában.

  Óvodánk, minden szempontból ideális a gyermekek személyiségének kibontakoztatására. Megfelelő légkörben tudják elsajátítani a sikeres iskolakezdéshez szükséges képességeket, készségeket, és kompetenciákat.