„Szorgos kezek – kis mesterek” manuális szakkör

„A tehetség az eredetiségből származik, ez pedig nem egyéb, mint gondolkodás, látás, értelmezés és ítélés különleges módja” Guy de Maupassant

A kreatív gyermeki személyiségen alapuló természetes kíváncsiság, érdeklődés, önkéntes figyelem 2008-ban arra indított, hogy létrehozzunk egy manuális, ábrázoló tevékenységet, elsősorban nagycsoportos életkorú gyermekek számára.

Az óvodáskorú gyereket sokféle inger, felfedezésre váró ismeret veszi körül, amit igyekszik empirikus módon megtapasztalni. A közelebbi-távolabbi környezetükről való információk 80%-át látás útján szerzik. A gyermekek érzelmeiktől vezérelve a maguk szintjén kíváncsian szemlélik a körülöttük zajló eseményeket, amiket játéktevékenység közben, különböző formákban jelenítik meg, fejeznek ki, pl. beszéddel, cselekvéssel-mozgással, ábrázolással stb.

Az ábrázoló, manuális tevékenység sokszínű, érdekes megnyilvánulási forma számukra, ugyanúgy, mint a játék. Magában foglalja a rajzolást, festést, mintázást, kézimunkát, konstruálást, barkácsolást stb. Elősegíti a reprodukciós képességnek gyakorlását, a gyermekek képi kifejező képességét, térbeli tájékozódás birtokába juttatja.

A gyermeki rajzok, alkotások beszédesek, az érzelmek kifejezésének látványos lehetőségei. Hatalmas jelentőségű a tevékenység hatása az érzelmi, értelmi képességekre a kreativitás fejlesztésében pedig kitüntetett szerepű.

Minden tevékenység alapfeltétele a belső motiváltság, érdeklődés. Ha ezt szem előtt tartjuk, a belső igény végig fennmarad és továbbra is fenntartja, segíti az alkotó kedv kiteljesedését. Az ábrázoláshoz szükséges munkaeszközök megismerése, azokkal történő gyakorlás sajátos, egyéni tapasztalatokhoz vezetnek, ami növeli a gyermek további „munkakedvét” s a sikerélményét, az eszközök ösztönzik őket a lelkes, eredményes, kitartó tevékenységre.

Mindezeket figyelembe véve a következő feladatokat tűztük magunk elé:

 • az alkotómunkákhoz szükséges anyagok, eszközök megismerése, használata
 • különböző technikák megismerése, alkalmazása
 • szem-kéz koordinációjának elősegítése
 • vizuális észlelés, figyelem, gondolkodás fejlesztése
 • tájékozódás síkban és térben
 • rész-egész képességének észlelése
 • szín-forma, alak-háttér felismerése
 • esztétikai érzék fejlesztése

Célkitűzéseink:

 • az óvodáskorú gyermek kreativitásának fejlesztése
 • megfelelő kommunikáció elsajátítása, gyakorlása
 • közösségi szociális nevelés erősítése
 • kitartásra nevelés
 • önállóságra ösztönzés
 • alkotókedv, fantázia, egyéni elképzelés látásmód megvalósítása

Tevékenységeinket hetente egy alkalommal gyakoroljuk, ami már mostanra nagyon közkedvelt lett a gyerekek körében. Az alkalmainkon jó hangulat alakult ki, egymás munkáit elismerjük, megbecsüljük. Szükség esetén kisebb dolgokban segítenek egymásnak a gyerekek, de akár egy jó ötlettel, tanáccsal is. Az elkészült kis munkákban együtt gyönyörködünk, aztán mindenki hazaviszi a sajátját a „kis gyűjteménybe”. A szülők otthon is biztosítanak lehetőséget az alkotásra, az elkészült gyerekmunkáknak örülnek, megbecsülik, mindannyian értékként kezeljük.

 

Kovács Gáborné óvodapedagógus