Kopogó Tánccsoport

„Népet csak egészében lehet megismerni.

A nép dalát is csak az érti meg igazán,

aki ismeri a szokásait, ruházatát, életét, építkezését.

Egész életét.”

                                                         /Kodály Zoltán/

A tánc örömet okoz a gyermeknek. Színesíti a lelket, boldogságot, harmóniát teremt a lélekben.

Az óvodai néptánc oktatás célja, hogy a magyar néptánc és kultúra iránti érdeklődést felkeltsük, és elmélyítsük a gyerekekben.

A táncon keresztül ismerjék meg a hagyományainkat, a táncok lépésanyagát, jellegzetességét, stílusát.

A ritmusérzék fejlesztése, a mozgás megszerettetése és gyakorlása fejlesztően hat a gyermekek értelmi képességeire.

A tánc úgy fűzi magához a gyerekeket, hogy észre sem veszik, csak azt, hogy várják a szakkört, és vidám, felszabadult, örömteli hangulatban élik át. Fontos az átélés, hogy ne csak a színpadi megjelenítés által, hanem mint megélt tapasztalat épüljön be az életükbe.

Erre az eleven élményre – csodálatos nevelőereje és közösség-teremtő hatása miatt - különösen a felnövekvő nemzedéknek van szükséges, és ehhez az alapokat itt az óvodában kell leraknunk.

A néptánc az egyik legösszetettebb esztétikai és művészi cselekvés, hiszen egyszerre foglalkoztatja a

  • vizuális képességeket,
  • tapintó érzékelést,
  • hallási kultúrát,
  • izom és testrészt,
  • ritmus, - dallam és
  • egyensúlyérzéket fejleszt.

Ebben a sokoldalú fejlesztésben majd a szülők, a család is örömét lelheti, hiszen ők is átélhetik cseperedő, ügyesedő gyermekük sikerét. Hiszen mi lenne nagyobb öröm a szülő számára, mint egy egészséges, ügyes, boldog gyermek látványa.

 

„Ide bizony a zene elemi tüneményeinek

a gyermekkorban kezdődő, fokozatos

beidegzése, sok éven át való gyakorlása kell…,

Kezdeni már az óvodában kell, mert

ott a gyermek játszva megtanulja mindazt,

amire az elemiben már késő.”

                           /Kodály Zoltán/