Meseház Óvoda

Kép

 

Nyírbátori Meseház Óvoda

A Nyírbátori Meseház Óvodához, mint székhely intézményhez, négy tagóvoda tartozik. (Nyírbátorban a székhelyintézmény + 3 tagóvoda 20 óvodai csoporttal, Nyírderzs községben 1 óvodai csoport), a 21 csoportban 525 férőhellyel az igényeket ki tudjuk elégíteni.

Elérhetőségeink:

Cím: 4300. Nyírbátor, Fáy András utca 19.

Telefon: 06-42-281-863

E-mail: ovinyb@gmail.com

Intézményvezető: Veres Jánosné

Intézményvezető helyettes: Tóthné Barna Júlia.

Óvodánk, a Meseház székhelyóvoda, 1985-ben épült a város szívében, a Fáy lakótelepen, 100 férőhellyel. A város legmodernebb óvodája. A csoportok külön étkezővel, mosdóval, fedett terasszal rendelkeznek. 2012 őszén egy Uniós pályázatnak köszönhetően egy csoportszobával, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel és tornaszobával bővült, valamint az épület teljes felújítása is megtörtént. Jelenleg 125 férőhelyen, öt csoporttal működünk. Az udvar tágas, minden csoporthoz tartozik 1-1 babaház, fedett homokozó, kerti padok asztallal. A játék eszközök, csúszdák, mászó fal, labirintus, hinták eurokonfortosak, felújításuk, bővítésük folyamatos. Az 5 csoportszoba tágas, világos, óvónőink kreativitásának és munkájának köszönhetően esztétikus, igényesen berendezett, az évszaknak, ünnepkörnek megfelelően díszített. Az óvoda berendezése, bútorzata, felszereltsége nagyon jó, a játék készlet korszerű, minden igényt kielégít, cseréjük, pótlásuk folyamatosan történik. Két csoportban galéria növeli a rendelkezésre álló teret.

A nevelőmunkát gyermekcsoportonként két felsőfokú végzettségű óvodapedagógus és egy szakképzett dajka látja el. Két pedagógiai asszisztens is segíti munkánkat.

2015 szeptemberétől a helyi pedagógiai programunk átdolgozásával, az óvoda arculata jelentősen megváltozott. A korábban egy csoportban megvalósuló hagyományőrző sajátosságokat az óvoda másik 4 csoportjában is bevezettük. Ezzel a döntéssel a szülői igényekhez is alkalmazkodtunk.

Célunk: a népi kultúra és hagyományok átadása az óvodáskorú gyermekek számára. Arra törekszünk, hogy a tevékenységek váljanak örömforrássá, és általuk alapozódjon meg a néphagyomány iránti fogékonyság.

Építünk a családok támogatására, segítő kapcsolatra, mely az évek során kialakult: szívesen látnak minket betakarítási munkáknál, állatok gondozásakor, támogatják kirándulásainkat.

Feladatunk: az óvodai nevelésbe beépítve megismertetni, feleleveníteni és megőrizni a népszokásokat, népi hagyományokat, kulturális értékeinket. Így a modern világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra, s a mai gyermekek is megtalálják benne a szépséget, örömet és azt, amit követniük érdemes.

Mottónk éppen ezért:

„Az igazi hagyomány sosem a múlt életmű visszaállítására törekszik, hanem arra, hogy elébe álljon annak a pusztulásnak, amit az idő, a feledékenység, a dolgok természetes halála elhoz közénk.”(Csoóri Sándor)

Erre törekszünk a mindennapokban. Óvodapedagógusaink nyitottak a szülők felé, tudatosan tervezünk olyan programokat, melyeknek ők is aktív részesei, ezáltal is betekintést nyerhetnek az óvodánk életébe.

Az óvodánkban működő tehetséggondozó műhelyek, szabadidős csoportok az óvónők szakértelméhez, és a szülők igényeihez igazodva alakultak. Csicsergő tánccsoportunk évek óta a városi rendezvények üde színfoltja. A kézműves-, a jógacsoport, a kis tűzoltók csapatához hasonlóan a képességek kibontakoztatását segíti.

A hagyományőrző óvodai nevelésben minden, mindennel összefügg. Ily módon egymásba fonódik az ünnep a munka, a játék és a tanulás. Ezt kihasználva, komplexen valósul meg mindennapjainkban a gyermekek személyiségének fejlesztése.

A népszokások jelentős része a naptári évhez fűződik, az évszakok változásaihoz, a napfordulóhoz, a mezőgazdasági munka egyes fázisaihoz. Meghatározott népszokások kapcsolódnak ma is, az állami és egyházi ünnepekhez. Így alakultak ki a naptári évtől elválaszthatatlan „jeles napok”.

Az érdeklődők bővebb információt megtudhatnak az Intézményi dokumentumokból.

2016 szeptemberétől, Veres Jánosné intézményvezetőnknek köszönhetően új eszközzel gazdagodtunk. Ez a DIOO azaz Digitális Okosjáték Óvodásoknak. Ez az interaktív, egyéni fejlesztő eszköz, egy plusz lehetőséget biztosít a részképességek kibontakoztatására, sok oldalról támogatja a gyermekek fejlődését, figyelembe véve életkori sajátosságaikat. Újszerű, vonzó, a gyermekek szívesen, bátran használják. Óriási lehetőség a digitális írástudás megalapozására, ami nagy előnyt jelent az iskolai tanulás megkezdésekor. Köszönet illeti városunk polgármesterét, Máté Antal Urat, aki maximálisan támogatta, segítette a program bevezetését a város minden óvodájában. Továbbá, köszönet a város képviselő testületének, a program megvalósulásáért.

A 2016 szeptemberétől só szoba szolgálja a Meseház székhelyóvodában a gyermekek egészségét. Igyekszünk kihasználni minden alkalmat a prevencióra, és élvezni jótékony hatásait. Az egészséges életmódra neveléshez szervesen illeszkedik a só fal gyógyító hatásának, kedvező mikroklímájának kihasználása. Mindennapi segítőtársunk lehet az egészség megőrzésen át, a légzőszervi problémák és allergiás panaszok enyhítésében.