„Kerekerdő” Óvoda, Nyírbátor

Kép

"Kerekerdő" Óvoda, Nyírbátor támogatói:

Kép

 

Óvodánk bemutatkozik:

Nyírbátor város KEREKERDŐ óvodája vagyunk. A környező világra nyitott, érdeklődő, azt megismerni vágyó gyermekeket szeretnénk nevelni, szeretetteljes, meleg, családias légkörben. A természet ajándéka az a csodálatos környezet, amely körülveszi óvodánkat. Több évtizedes, árnyékot adó fák gondoskodnak a tiszta, friss levegőről. Szép, nagy udvarunk számtalan mozgáslehetőséget, játszóteret biztosít a gyermekek számára egészséges környezetben. Nagysága révén méltó színtere óvodai rendezvényeinknek, ünnepeinknek is. Az önkormányzat támogatásával 2011-ben egy erdős területtel bővült óvodánk udvar része. Ez a környezet számtalan többletismeret megszerzésére ad lehetőséget. A gyerekek természetes környezetben figyelhetik, hallgathatják, tapasztalhatják a természeti jelenségeket pld. nem kell utazni azért, hogy meghallgassuk a madarak hangját vagy természeti „kincseket” gyűjthessünk. A gyermekek és a természet között így észrevétlenül alakul ki jó kapcsolat. A természet az élővilág szeretete és védelme a későbbi évek során is majd elkíséri őket. Intézményünk 6 csoportos óvoda, 2 korszerűen felújított épületben 12 óvónő, 6 dajka, 2 pedagógiai asszisztens látja el a gyerekek nevelését, oktatását. Óvodánkban kezdettől fogva nyílt, demokratikus, egymást segítő légkör uralkodik, ahol óvónők, dajkák, pedagógiai asszisztensek egyaránt sokat tesznek a maguk területén a nevelőmunka eredményességének érdekében. Csoportszobáink esztétikusan vannak berendezve, otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik programunk sajátosságait. Feladataink ellátásához sokféle eszközzel rendelkezünk. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a gyermekek kellő szabadságának és döntési lehetőségének biztosítására. Mivel a fejlődés legintenzívebb színtere a játék, ezért napirendünkben is ez a legfontosabb elem. A képességek fejlesztésére szintén nagy figyelmet fordítunk, sok színes tevékenységekben, élményt adó programokban, tehetséggondozó szakkörökön vehetnek részt gyermekeink. Célunk olyan gyerekek nevelése, akik nyíltak, kreatívak, alkalmazkodó képesek, önként vállalnak feladatot, feladattudatuk, feladattartásuk az iskolai tanulás alapjául szolgál. Áldozatos munkánk nyomán már sok száz gyereket készítettünk fel az iskolára és a közösségi életre. Óvodánkban minden csoport kialakítja a környezetéhez jól illeszkedő jelképeit, hagyományait, szokásrendszerét, beépíti a jeles napokat, ünnepeket, hogy ezzel is fokozza a gyermekek összetartozását. A közös tevékenységek, tapasztalatok és élmények átélése, hangulata mind-mind közösségünk erejét növeli. Nap, mint nap egy nagy családot alkotunk az óvoda gyermekeivel és nevelőtestületével. Igyekszünk a szülőkkel kölcsönösen jó kapcsolatot kialakítani. Nyitottak vagyunk az óvodánk iránt érdeklődő szülők felé. Sok közös programot szervezünk, melyek által nagyobb betekintést nyerhetnek óvodai életünkbe. A hozzánk járó gyerekek szülei azonosulnak céljainkkal, értékrendünkkel és reményeink szerint környezettudatos programunkat az új szülők is kedvezően fogadják mindenkor.

Kép Kép

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükségünk van az együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre.

Miért ide?

Mert:

Természethez közel, tiszta környezetben

Azt a célt tűzzük magunk elé, hogy az óvodás gyermekek számára biztosítjuk a minőségileg garantált a fejlődésüket elősegítő óvodai nevelést, ellátást.

Valljuk, hogy a nyugodt kiegyensúlyozott, az egészséges életmódhoz szükséges légkör megteremtésével, a gyermekek jogainak tiszteletben tartásával biztosítani tudjuk a harmonikus, egyénre szabott személyiségfejlesztést.

§  A Kerekerdő óvoda Nyírbátor város központjában található

§  Családias hangulat

§  Csendes környezetben árnyas fákkal, csicsergő madarakkal

§  Kiemelten foglalkozunk a természet és környezetvédelemmel

§  Gyermekek mozgásigényét kielégítő kerékpárúttal rendelkezünk

Ilyen gyermekek hagyják el óvodánkat:

Nyugodt, elmélyülten játszó, kreatív gyermekek, akik alkalmazkodni tudnak a szokásokhoz, szabályokhoz és társaikhoz, elfogadják a másságot, tisztelik, védik, óvják a természetet. Élményeiket, gondolataikat bátran elmondják. Testileg érettek, lelkileg kiegyensúlyozottak.

 

Általános információk az óvodáról:

Az óvoda neve: Kerekerdő óvoda Nyírbátor

Címe: 4300 Nyírbátor, Iskola út 5.

Telefonszáma: 06-42-281-343

Óvoda vezetője: Trifuj Mihályné

Óvoda nyitva tartása

Nevelési év: Szeptember 01-től augusztus 31-ig tart

Oktatási év: Szeptember 01-től május 31-ig tart

Napi nyitva tartás: 6:30-tól 17:00-ig

Reggeli ügyelet: 6:30-7:30-ig meghatározott csoportban

Délutáni ügyelet: 16:30-17:00-ig meghatározott csoportban

Heti váltásban 2 óvodapedagógus, egy dajka és  pedagógiai asszisztens segíti a munkát.

 

Mottónk

NEVETNI, mert ez a lélek legszebb zenéje,

OLVASNI, mert ez a bölcsesség alapköve,
DOLGOZNI, mert ez a siker ára,
JÁTSZANI, mert ez az örök ifjúság titka,
SZERETETET ADNI, mert gyógyítja az embert,
azt is, aki adja, és azt is, aki kapja,
EGY PILLANATNYI MOSOLYRA, mert ez az arc legszebb ékszere,
NÉHÁNY KEDVES SZÓRA, mert ezzel egymás számára könnyebbé tehetjük az életet.

 

Védő, óvó rendelkezések

A kapu használatánál kérjük, minden esetben győződjenek meg arról, hogy a kaput gondosan becsukták és bereteszelték.

Az óvoda épületét 9 órától 12:30-ig, délután 13:00 órától 15:30-ig a gyermekek biztonsága érdekében zárva tartjuk.

• A kézből - kézbe történő gyermekátadáskor az átvevő vállalja a további felelősséget.

• A gyermeket az óvodából csak a szülő, vagy az általa írásban megjelölt személy viheti el.

 

Gyermek étkezése az óvodában

Az óvodában a gyerekek háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) kapnak, melyet központi konyháról szállítanak. A heti étlapról tájékoztatjuk a szülőket. Intézményünkben csak ellenőrzött minőségű ételt fogyasztunk.

Mivel az első étkezésre 9 óra körül kerül sor jó, ha a gyermekotthon reggelizik.

Térítési díj befizetése minden hónapban, előre megjelölt napokon történik, melyről a hirdetőtáblán értesítjük a szülőket

Amennyiben a szülő a térítési díjat nem egyenlíti ki, gyermeke részére étkezést nem tudunk biztosítani. Hiányzás esetén, a bejelentéstől számolt második munkanaptól tudjuk az étkezést lemondani, illetve újból megrendelni.

• A lemondott étkezési napok díját a következő havi befizetésnél tudjuk jóváírni. A be nem jelentett, vagy későn jelentett hiányzás estén a térítési díj visszafizetésére nem tarthatnak igényt.

 

A gyerekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok

Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges.

A gyermekek napközbeni megbetegedésekor értesítjük a szülőket, hogy minél hamarabb orvoshoz kerüljenek. Ezért kérnénk a szülőket, hogy pontos elérhetőségét jelezze, adataiban történt változást 8 napon belül közölje.

Az óvodapedagógusoknak tilos az otthonról behozott gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán. Kivéve allergia (pipa) és magas láz azonnali csillapítására szolgáló készítményt.

• A krónikus betegségekről célszerű az óvodát tájékoztatniAz egészségvédelem érdekében a csoportszobába, mosdóba, utcai cipővel belépni nem lehet.