„Kerekerdő” Óvoda, Nyírbátor

Kép

"Kerekerdő" Óvoda, Nyírbátor támogatói:

Kép

Kép

 

Óvodánk bemutatkozik:

A Nyírbátori Meseház Óvoda KEREKERDŐ tagóvodája vagyunk. Hét csoportos óvodaként működünk a város szívében.

Óvodánkban 14 óvodapedagógus, 7 dajka, és 2 pedagógiai asszisztens látja el a gyermekek nevelését.

Elérhetőségeink:

Cím: 4300 Nyírbátor, Iskola utca 5. sz.

Telefonszám: 42/ 281-343

Email cím: kerekerdo@gmail.com

Intézményvezető: Veres Jánosné

Tagóvoda vezető: Pappné Takács Ildikó

Érdeklődő, a környező világra nyitott, azt megismerni vágyó gyermekeket szeretnénk nevelni szeretetteljes, meleg, családias légkörben. Óvodánkban kezdettől fogva nyílt, demokratikus, egymást segítő légkör uralkodik, ahol óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek egyaránt sokat tesznek a maguk területén a nevelőmunka eredményességének érdekében. Csoportszobáink esztétikusan vannak berendezve, otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik programunk sajátosságait. Feladataink ellátásához sokféle, korszerű eszközzel rendelkezünk. Mivel a fejlődés legintenzívebb színtere a játék, ezért napirendünkben is ez a legfontosabb elem.

Célunk olyan gyerekek nevelése, akik nyíltak, kreatívak, alkalmazkodó képesek, önként vállalnak feladatot, feladattudatuk, feladattartásuk az iskolai tanulás alapjául szolgál.

Az óvodások legnagyobb örömére 2018. november 15-én átadásra került az Iskola úti Kerekerdő tagóvoda kibővített épülete és udvara. A beruházás 27,5 millió Ft pályázati, valamint 157,5 millió Ft önkormányzati saját forrásból valósult meg.
Egy új csoportszoba, tornaterem, só szoba, fejlesztő szoba és kiszolgáló helyiségek mellett bővítésre került az udvar. A sok-sok játékelem beszerzésével és telepítésével, új játszótérrel lett modernebb az intézmény gyermekeink számára. 

Gyepszőnyeggel borított szép, nagy udvarunk óriási mozgásigény kielégítésére teremt lehetőséget, egészséges környezetben. Ez a környezet számtalan többletismeret megszerzésére nyújt alkalmat. A gyerekek természetes környezetben figyelhetik, hallgathatják, tapasztalhatják a természeti jelenségeket. Így észrevétlenül alakul ki jó kapcsolat gyermek és természet között. Több évtizedes árnyékot adó fák gondoskodnak a tiszta, friss levegőről. Nagysága révén méltó színtere óvodai rendezvényeinknek, ünnepeinknek.

2017-ben Óvodánk elnyerte a Zöld Óvoda címet. A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten kezeli, erre építi a fejlődést elősegítő tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői. A helyi célok, feladatok megfogalmazásában a természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján. Fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, az épített és a természeti környezet védelme.

A gyerekek nevelése egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján tevékenységközpontú módszerekkel zajlik, kiterjed a sajátos nevelési igényű és kisebbségi gyermekek nevelésére is. Nagy örömünkre óvodánk rendelkezik három digitális okos játékkal (DIOO). Ez az interaktív, egyéni fejlesztő eszköz, egy plusz lehetőséget biztosít a részképességek kibontakoztatására, sok oldalról támogatja a gyermekek fejlődését, figyelembe véve életkori sajátosságaikat. Újszerű, vonzó, a gyermekek szívesen, bátran használják.  Nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra is.  Hosszú évek óta sikeresen működik óvodánkban a Mazsorett csoport. A 2017-18-as nevelési évtől részt veszünk a Magyar Labdarugó Szövetség által szervezett Bozsik-programban. 2018 szeptemberétől gyermek jóga csoportot szerveztünk.

Reményeink szerint a hozzánk járó gyerekek szülei azonosulnak céljainkkal, értékrendünkkel és környezettudatos programunkkal.